Till innehåll på sidan

Teklafestivalen och Svenska institutet

I samarbete med Svenska Institutet och Sveriges ambassader har Tekla arrangerat workshops runt om i världen.

Tekla har genomförts på svenska ambassader runt om i världen som en del av Svenska institutets uppdrag att skapa dialog och kunskapsutbyte kring viktiga samhällsfrågor så som jämställdhet, där målet och syftet är att involvera fler tjejer inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik. Tekla erbjuder en miljö där de kan bygga, testa och skapa med teknik tillsammans med inspirerande kvinnliga förebilder.

Ta del av Robyns tankar kring teknik och tjejer:

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-08-28