Teklafestivalen och Svenska Institutet

I samarbete med Svenska Institutet och Sveriges ambassader kommer Tekla arrangera workshops runt om i världen.

Tekla kommer att genomföras på svenska ambassader runt om i världen som en del av Svenska institutets uppdrag att skapa dialog kring viktiga samhällsfrågor så som jämställdhet.

Innehållsansvarig:Kommunikation och näringslivssamverkan
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-08-30