Till innehåll på sidan

Programteman

KTH och THE har samlat experter för att reda ut möjligheter och utmaningar, framgångar och risker i olika socioekonomiska sammanhang.
De tre dagarna kommer att erbjuda keynotes, panel debatter, nätverkande evenemang och workshops relaterade till universitetens påverkan i att stödja innovation inom industrin och social styrning.

Vad skapar ett framgångsrikt innovationsklimat?

Hur universiteten kan skapa en nationell innovationskultur

Dessa sessioner kommer att utforska hur norra Europas socioekonomiska modell kan fungera som en inkubator till innovativa företag och forskning som har en global påverkan. Vilka är skillnaderna mellan innovationsledda företag med ursprung i norra Europa jämfört med deras jämlikar med ett ursprung från norra Amerika och Öst Asien? Vilka kulturella faktorer skulle kunna påverka dessa företag?

Reglerande ansvar

Dessa sessioner kommer att titta på problematiken och betydelsen av en nationell myndighet och lagstiftare som ska hålla jämna steg med ett internationellt innovationssamarbete.
Istället för en tillsynsmyndighet skulle det kunna finnas en allmän, internationell förståelse för socialt ansvar där universitet kan bidra till en förståelse samt implementering.

Lean innovation -värdet av mångfald

Dessa sessioner kommer att undersöka vilken modell som är användbar för universitetsledare med begränsad budget och möjligheter. Kommer den största andelen forskning och innovationer från de institutioner som har de största resurserna? Finns det en formel för att hitta den rätta balansen mellan mångfald och begränsade medel som kan stödja innovation?

Är prestandamätningar och mål en avgörande mätning av framgång eller byråkrati som kväver fritt tänkande?

För ytterligare information om evenemanget och för att läsa programmet när det är färdigställt, besök THE Innovation and Impact Summits hemsida .

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-06-01