Pågående upphandlingar

KTH annonserar upphandlingarna i Opic Vismas system TendSign: TendSigns databas
 

Upphandlingar över tröskelvärdet återfinns även i Europeiska Gemenskapernas elektroniska databas (TED)

Länk till Tenders Electronic Daily

Taggad som
Till sidans topp