Remissvar: Ny rektorsutbildning

Remissvar: Tydligare ledarskap i skolan och förskolan – Förslag till en ny utbildning (Ds 2007:34)
- U 2007/6122/S

Dnr: V-2007-0810 | Dossnr: 21 | 2007-10-16
Sänt till: Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm

I rapporten ”tydligare ledarskap i skola och förskola” ges förslag på en ny obligatorisk rektorsutbildning för skolväsendet. Förslaget är välkommet och positivt till såväl upplägg som innehåll och omfattning. Det föreslagna obligatoriet möjliggör en genomgripande kvalitetshöjning i skolans ledarskap. Förslaget att dela utbildningen i tre områden som skulle kunna upphandlas hos olika utbildningsleverentörer minskar risken för att endast högskolor med examensrätt för lärare sätter prägel på utbildningen. I det sammanhanget är det viktigt att betona att allt fler av dagens ungdom går vidare till högre studier varför en rektorsutbildning för grund- och gymnasieskola också måste ge en blivande rektor en insikt i villkoren för högre utbildning, då den mer stor sannolikhet inte längre överensstämmer med minnet från den egna studietiden.

Anders Eriksson

Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2008-03-20