Remissvar 2010

KTH avger årligen en mängd yttranden i olika frågor som på något sätt har koppling till KTHs verksamhet. Här återfinns ett urval av dessa. Nedan listas de senaste yttrandena, för äldre dokument hänvisas till menyn.

Remissvar - Granskning av SKB:s Fud-program 2010 (SSM 2010/2116) 101222 (pdf 108 kB)

Remissvar - Betänkandet "Innovationsupphandling" - (SOU 2010:56) 101217 (pdf 47 kB)

Remissvar - Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen (SOU 2010:69) 101209 (pdf 106 kB)

Remissvar - Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57)101206 (pdf 66 kB)

Remissvar - HSVs förslag till områdesbehörigheter för lärarutbildningar (Reg nr 83-06029-10) 101125 (pdf 57 kB)

Remissvar - "Vändpunkt Sverige" (SOU 2010:28) 101007 (pdf 106 kB)

Remissvar - Läkemedelsverkets rapport angående skärpta miljökrav (M/2009/4816/Kk)100924 (pdf 135 kB)

Remissvar - Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om fosfor(M2009/4218/Kk) 100820 (pdf 97 kB)

Remissvar - Naturvårdsverkets rapport - "Prissatt vatten?" (M2010/2148/Na) 10628 (pdf 52 kB)

Remissvar - Ändring av CSNs föreskrifter och allmänna råd (2010-119-4084) 100602 (pdf 89 kB)

Remissvar - Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) 100520 (pdf 60 kB)

Remissvar - Handlingsplan för rörlighet i städer KOM (2009) 490 slutlig(N2010/1557/TE)100329 (pdf 75 kB)

Remissvar - HSVs rapport - Allvarlig brottslighet - hinder för utbildning(U2009/4342/UH) 100224 (pdf 54 kB)

Remissvar - Ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor,(U2010/222/UH) 100111 (pdf 55 kB)

Remissvar - Strukturförslag för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet(Dnr 2009:536)100112 (pdf 61 kB)

Remissvar - Kommunala bostadsaktiebolag – överväganden och förslag (Ds 2009:60) 100111 (pdf 65 kB)

Remissvar - Granskning av Boverket (SOU 2009:57) 100111 (pdf 66 kB)

Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2018-11-22