Remissvar 2012

KTH avger årligen en mängd yttranden i olika frågor som på något sätt har koppling till KTHs verksamhet. Här återfinns ett urval av dessa. Nedan listas de senaste yttrandena, för äldre dokument hänvisas till menyn i vänsterspalten.


Remissvar(signerat) - "Mot det hållbara samhället"(SOU 2012:56)2012-12-21 (pdf 369 kB)

Remissvar - "Mot det hållbara samhället"(SOU 2012:56)2012-12-21 (pdf 136 kB)

Remissvar(signerat) — Plan- och bygglagen samt Plan- och byggförordningen(S2012/5994/PBB)2012-12-13 (pdf 161 kB)

Remissvar — Plan- och bygglagen samt Plan- och byggförordningen(S2012/5994/PBB)2012-12-13 (pdf 102 kB)

Remissvar(signerat) - Miljökonsekvenser (M2012/2031/R) 2012-11-05 (pdf 581 kB)

Remissvar - Miljökonsekvenser (M2012/2031/R) 2012-11-05 (pdf 137 kB)

Remissvar(signerat) - Innovationsstödjande verksamheter (SOU 2012:41)2012-10-29 (pdf 730 kB)

Remissvar - Innovationsstödjande verksamheter (SOU 2012:41)2012-10-29 (pdf 172 kB)

Remissvar(signerat) - Hantering av kärnbränsle och radioaktivt avfall(M2012/1826/Ke)2012-10-17 (pdf 326 kB)

Remissvar - Hantering av kärnbränsle och radioaktivt avfall(M2012/1826/Ke)2012-10-17 (pdf 100 kB)

Remissvar(signerat) - Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38) 2012-10-03 (pdf 657 kB)

Remissvar - Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38) 2012-10-03 (pdf 132 kB)

Remissvar(signerat) - Kvalitetssäkring av forskning och utveckling(SOU 2012:20)2012-06-18 (pdf 413 kB)

Remissvar - Kvalitetssäkring av forskning och utveckling(SOU 2012:20)2012-06-18 (pdf 186 kB)

Remissvar(signerat) - Stödsystem för hantering av innovationer(U2012/2313/F)2012-06-15 (pdf 443 kB)

Remissvar - Stödsystem för hantering av innovationer(U2012/2313/F)2012-06-15 (pdf 143 kB)

Remissvar(signerat) - Doktoranders studiesociala villkor(U2012/2475/UH)2012-06-15 (pdf 151 kB)

Remissvar - Doktoranders studiesociala villkor(U2012/2475/UH)2012-06-15 (pdf 95 kB)

Remissvar(signerat) - "Nationell remiss av SKB:s Clink-ansökan" (SSM2011-3833) 2012-05-30 (pdf 72 kB)

Remissvar - "Nationell remiss av SKB:s Clink-ansökan" (SSM2011-3833) 2012-05-30 (pdf 57 kB)

Remissvar(signerat) - SKB:s ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle(SSM2011-3522)2012-05-30 (pdf 412 kB)

Remissvar - SKB:s ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle(SSM2011-3522)2012-05-30 (pdf 149 kB)

Remissvar(signerat)HSV:s föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval(HSVFS 2009:1)2012-05-28 (pdf 108 kB)

Remissvar - HSV:s föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval (HSVFS 2009:1)2012-05-28 (pdf 67 kB)

Remissvar(signerat) - ”Forskning och innovation på energiområdet” (N2012/6345/E) 2012-05-14 (pdf 389 kB)

Remissvar - ”Forskning och innovation på energiområdet” (N2012/6345/E) 2012-05-14 (pdf 114 kB)

Remissvar(signerat) - En ny taltidningsverksamhet (Ku2012/700/MFI) 2012-05-14 (pdf 124 kB)

Remissvar - En ny taltidningsverksamhet (Ku2012/700/MFI) 2012-05-14 (pdf 63 kB)

Remissvar(signerat) - Bättre miljö – minskade utsläpp(SOU 2011:86), (2010/75/EU) 2012-05-10 (pdf 217 kB)

Remissvar - Bättre miljö – minskade utsläpp(SOU 2011:86), (2010/75/EU) 2012-05-10 (pdf 113 kB)

Remissvar(signerat) - Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad(Ju2012/3159/L1)2012-05-09 (pdf 213 kB)

Remissvar - Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad(Ju2012/3159/L1)2012-05-09 (pdf 126 kB)

Remissvar(signerat) - Åtgärdsprogram för kvävedioxid (501-36153-2011)2012-05-08 (pdf 131 kB)

Remissvar - Åtgärdsprogram för kvävedioxid(501-36153-2011)2012-05-08 (pdf 69 kB)
 
Remissvar - Trafikverkets kapacitetsutredning (TRV2011/17304) 2012-04-04 (pdf 130 kB)

Remissvar – EU:s direktiv – ”prioriterade ämnen på vattenpolitikens område”(M2012/417/Nm)2012-03-30 (pdf 63 kB)

Remissvar - Prestationsbaserad resurstilldelning (U2011/7356/UH) 2012-03-13 (pdf 175 kB)

Remissvar – Delbetänkande - Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1) 2012-02-23 (pdf 104 kB)

Remissvar - Yttrande över EU-direktiv om byggnaders energiprestanda, PM II (N2011/7477/E) 2012-01-30 (pdf 102 kB)

Remissvar - KTH:s Comments on EU´s Research and Innovation Program 2014-2020(U2011/6661/F)2012-01-20 (pdf 122 kB)