Starta en alumnförening

Att vara aktiv i en alumnförening ger dig möjlighet att utveckla din karriär, nätverka och ha roligt tillsammans med likasinnade.

KTH:s alumnföreningar är baserade på geografisk plats eller gemensamt intresseområde. Alumnföreningarna drivs på frivillig basis med stöd från KTH Alumni. Om du är intresserad av att starta en alumnförening eller undersöka vilka som redan finns hjälper vi dig gärna. Oavsett vart i processen du befinner dig kan du få vårt stöd. Vi nås på alumni@kth.se .

Olika typer av alumnföreningar

'Chapter'/internationell alumnförening – En större grupp alumner som bildar en förening utifrån ett geografiskt perspektiv. De flesta 'Chapters' har en styrkommitté som har undertecknat ett KTH Alumni Chapter Agreement/styrdokument tillsammans med Rektor eller Pro-Rektor. 'Chapters' arrangerar minst 2 event per år och hjälper KTH med aktiviteter i området, tex med studentrekrytering. KTH Singapore Alumni Chapter är ett exempel där medlammarna i styrkommittén regelbundet bjuder in till alumnträffar, studiebesök och arrangerar aktiviteter för utbytesstudenter.

Alumngrupp – En mindre grupp alumner som bildar en förening utifrån ett geografiskt perspektiv. Istället för en styrkommitté har dessa grupper en 'Key Contact' som sköter kontakten med KTH Alumni. 

Intressegrupp – En grupp alumner som har ett gemensamt intresse eller bakgrund.

Starta en förening

Steg för steg:

1. Tänk igenom syftet med föreningen, vad ska verksamheten bestå av främst? (Nöje, kompetensutveckling, inspiration) Vem är föreningen öppen för?

2. Kontakta KTH Alumni för att bolla idéer och få hjälp (hitta fler alumner, göra utskick, kommunikation via nyhetsbrev och sociala medier, trycksaker och profilprodukter).

3. Planera ett första event tillsammans med KTH Alumni.

4. Sätt igång! 

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-01-21