Bli mentor genom KTH International Buddy Program

Engagera dig genom att bli mentor åt en utbytesstudent via KTH International Buddy Program. Här kan du som student även läsa mer om hur du kan få en mentor under din utlandsvistelse.

Genom att engagera dig som mentor i KTH International Buddy Program hjälper du till och bidrar till en bättre och mer högkvalitativ utbildning för KTH:s utresande utbytesstudenter. Dina erfarenheter och din kompetens från yrkesliv och vardag är båda viktiga, värdefulla och givande komponenter i rollen som mentor.

Om du vill knyta kontakt med KTH, vägleda en student och samtidig vara en global ambassadör, då är du rätt person. Ett mentorskap genom KTH International Buddy Program syftar till att ge personlig och professionell stöttning och utveckling för både mentor och adept, och bygger på en öppen och konfidentiell relation.

Anmäl dig som mentor

KTH Internationl Buddy Program startade 2016 i Singapore, Schweiz, Spanien och USA och då matchades 17 mentorpar. Hösten 2018 ansökte 55 studenter om att få en mentor och samtliga matchades med en lokal mentor. Efterfråga och engagemang styr i vilka länder mentorprogrammet tillämpas.

Som alumn/mentor går det bra att lämna sin intresseanmälan fortlöpande. Som student/adept kan du göra det så snart du vet till vilket universitet du åker på utbyte.

KTH International Buddy Program är ett internationellt mentorskapsprogram som drivs av KTH Alumni. Programmets koncept går ut på att matcha utresande KTH-studenter med lokala KTH-alumner på en internationell arena.

Som alumn och mentor får du inblick i hur utbildning och studentlivet på KTH ser ut idag och du ges möjligheten att verkligen påverka en students upplevelse av sin tid i ett annat land.

Som student och adept erbjuds du en unik möjlighet till förståelse och inblick i ett internationellt arbetsmarkandsklimat. Du får också knyta en värdefull kontakt som kan gynna din framtida karriär samtidigt som du får ta del av din mentors erfarenhet och råd.

Studenter som reser på utbytesstudier till något av dessa länder kommer att bli informerade om möjligheten till att få bli matchad med en lokal International Buddy (mentor), likväl som KTH-alumner stationerade i dessa länder i sin tur kan anmäla sitt intresse till att bli en International Buddy för en student (adept).

Matchningen sker via KTH Alumni som i största möjliga mån tar hänsyn till utbildningsbakgrund och/eller arbetsområde samt övriga intressen.

I slutet av programmet kommer både mentor och adept tillhandahållas en obligatorisk digital utvärderingsenkät.

För dig som student - Bli adept och få en mentor genom KTH International Buddy Program

Som adept i KTH International Buddy Program erbjuds du en unik möjlighet att få en lokal mentor under dina utlandsstudier. Mentorskapet syftar till att ge dig som student en tryggare och mer givande utlandsvistelse. Samtidigt får du en inblick i det internationella näringslivet och en bredare karriärmöjlighet i framtiden, och förhoppningsvis även en vän för livet.

Ett mentorskap genom KTH International Buddy Program syftar till att ge personlig och professionell stöttning och utveckling för både mentor och adept, och bygger på en öppen och konfidentiell relation. Samtliga mentorer inom KTH International Buddy Program är alumner från KTH.

Anmäl dig här

FAQ

Här hittar du några vanliga frågor och svar om KTH International Buddy Program.

  • Vad är KTH IBP (International Buddy Program)?

KTH IBP är ett nytt internationellt mentorskapsprogram som drivs av KTH Alumni. Programmets koncept går ut på att matcha utresande KTH-studenter med lokala KTH-alumner på en internationell arena. KTH IBP är en plattform för alumner som vill ge av sin tid och engagera sig för KTH. Genom att vara mentor för en student återknyter man kontakten med KTH samtidigt som man ger en student en tryggare och mer kvalitativ utlandsvistelse och dessutom får en inblick i hur studentlivet på KTH ser ut idag. Som mentor ger man också en student en unik möjlighet till insyn på arbetsmarkanden samtidigt som man delar erfarenheter med varandra och bidrar till att stärka KTHs varumärke internationellt.

Som student i KTH IBP erbjuds man en unik möjlighet att få en lokal mentor under sin utlandsvistelse. Mentorskapet syftar till att ge utbytesstudenter en tryggare och mer givande utlandsvistelse. Samtidigt som det ger en inblick i det internationella näringslivet och en bredare karriärmöjlighet för framtiden.

  • När startar KTH IBP?

KTH IBP startar vanligtvis vid terminsstart. 

  • Varför ska jag engagera mig som mentor i KTH IBP?

Därför att dina erfarenheter som du samlat på dig under livet och karriären är ovärderliga för en student likväl som det kommer vara givande för dig att träffa en student och få veta mer om hur studentlivet ser ut idag. Genom ditt mentorskap är du med och ger en student en bättre, tryggare och än mer högkvalitativ utlandsvistelse. Du blir också en global ambassadör för både dig själv, ditt företag och KTH.

  • Jag har inget jättehäftigt jobb, är jag fortfarande intressant som mentor?

Självklart. Så länge du gillar att dela med dig av din kunskap, dina erfarenheter samt hjälpa någon, spelar det ingen roll vart du jobbar. Som du vet kan en utbildning från KTH öppna de mest oväntade dörrar, alla intressanta på sitt sätt. KTH IBP handlar inte enbart om jobb och karriär, det handlar minst lika mycket om att välkomna en student till sitt nya land, vägleda personen i sin nya miljö och få denne att känna sig välkommen och trygg under sin utlandsvistelse.

  • Vad förväntas av mig som Mentor (Buddy) i KTH IBP?

Vi förväntar oss att du träffar din tilldelade adept så tidigt som möjligt på terminen. Börja gärna med en fika på neutral mark och ta reda på vad din adept behöver veta och få information om för att få en så bra start som möjligt på sin utlandsvistelse. Hur ofta ni sedan ses är upp till er, men två gånger per termin kan vara bra för att få en kontinuitet. Några exempel på vad ni kan göra under kommande träffar kan vara att gå på företagsbesök i studiesyfte, att låta din adept få jobbskugga dig eller en kollega eller varför inte bjuda in din adept att vara med vid något kulturellt/traditionellt event. Om det finns ett lokalt Alumni Chapter, bjud gärna med din adept på evenemang arrangerade av din alumnförening.

  • Vad förväntas av mig som Adept (student) i KTH IBP?

Att du förbereder dig väl inför mötena med din mentor och att du har ett syfte och mål med era träffar. Som adept i KTH IBP har du ett ansvar, likväl som din mentor har, att på ett insiktsfullt och organiserat sätt träffas, byta erfarenheter och låta er båda utvecklas i programmet.

  • Matchningen känns inte bra, kan jag byta mentor/adept under programmets gång?

Ibland blir det fel och kemin kanske inte alls stämmer. Vi på KTH Alumni vill göra vårt bästa för att det ska kännas så bra som möjligt för både dig som mentor och adept. I den mån det går hjälper vi självklart till med att lösa eventuella problem på smidigast sätt. Tillgängligheten på lediga mentorer och adepter kan givetvis vara avgörande.

  • Vad händer när adepten väl avslutar sina utbytesstudier?

Med största sannolikhet återvänder adepten till Sverige och KTH och mentorskapet, inom ramarna för KTH IBP, upphör. Efter varje avslutat program kommer både mentor och adept behöva fylla i en digital utvärderingsenkät som KTH Alumni tillhandahåller och ansvarar för. Självklart finns inget som hindrar att mentor och adept fortsätter sin kontakt efter avslutat program, dock sker detta då utan stöd från KTH Alumni och utanför ramarna för KTH International Buddy Program. Om mentorn vill fortsätta engagera sig kommer han/hon blir matchad med en ny utbytesstudent från KTH.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdateringar och citat från deltagare i KTH International Buddy Program

”Martin and I finally metup last Friday for a quick coffee (busy agendas for both), and it was great. We both got to know each other and there’s definitely a good symphony - well, we ended up having a few beers Friday night and Saturday night!”

"My mentor became my friend."

"I think it is a very good thing to get in contact with a local person who knows how it is to live and work in the country. It gives me as a student both security and and advice and gets me to see things that I would not have seen otherwise."

The KTH International Buddy Program is looking great.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du veta mer om KTH International Buddy Program, vänligen kontakta projektansvarig Hanna Sundelin hsunde@kth.se  eller alumni@kth.se

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-05-27