Till innehåll på sidan

Ansök om stöd från KTH Opportunities Fund

Med stöd från engagerade alumner och vänner till KTH erbjuder KTH Opportunities Fund studenter på kandidat-, master- och doktorandnivå att söka stipendier från fonden för att finansiera projekt, praktikplatser och forskning kopplade till studierna vid KTH.

Ansökningsperioden för 2022 öppnar 1 september, fyll i din e-postadress nedan så hör vi av oss när vi öppnar ansökningsformuläret.

Viktig information

Du har rätt att söka stipendium från KTH Opportunities Fund om du är:

 • Nuvarande och registrerad Kandidatstudent vid KTH
 • Nuvarande och registrerad Masterstudent vid KTH
 • Nuvarande och registrerad Doktorand vid KTH

KTH Opportunities Fund finansierar inte:

 • Löner
 • Start-ups eller andra vinstdrivande initiativ som inte primärt gynnar KTH
 • Mat och uppehälle
 • Genomförda projekt

Att tänka på:

 • Ditt projekt måste starta minst 6 veckor efter sista ansökningsdatum samma år
 • Din ansökan måste inkludera en akademisk referens som tex en handledare eller lärare. Om projektet inte är kopplad till någon akademisk personal på KTH ska ansökan inkludera en referens från antringen Ordföranden eller Vice Ordföranden för THS
 • Högsta belopp som kan beviljas är 50 000 kronor

Ansökningar bedöms med följande i åtanke

 • KTH:s fyra pelare för
  • Ett KTH för en mer digitaliserad värld
  • Ett KTH för en mer hållbar värld
  • Ett KTH i en global värld
  • Ett jämställt KTH
 • Innovation
 • Tvärvetenskapligt samarbete
 • Effekt för KTH, våra studenter och samhället
 • Potentiella spin-off effekter

Beslut om fördelning

Ansökningar bedöms av Alumni Advisory Board (AAB) och inkluderar prorektor på KTH, andra representanter för både KTH och THS tillsammans med alumner från såväl näringsliv som samhälle. AAB skall se till att fördela medlen jämnt och rekommenderar kandidater till rektor för KTH.

Hur du ansöker

KLicka här för att fylla i och skicka in din ansökan

Fyll i och skicka in din ansökan genom att klicka på länken till vänster

(Länken är endast aktiv under aktuell ansökningsperiod)

Kontakta oss

Har du frågor kring fonden och stipendiet? Mejla din fråga till opportunities@kth.se

Vi finns även på Instagram  och LinkedIn