Till innehåll på sidan

Några donatorer berättar

Sedan starten 2012 har många alumner och KTH-vänner valt att investera i KTH Opportunities Fund. Ett stöd som gör stor skillnad för våra studenter och unga forskare.

Per Wejke

Donator & Teknisk Fysik 1960 alumn

Per Wejke är KTH-alumn och årlig givare till KTH, han donerade bland annat en insamling från sin 80-årsdag till KTH Opportunities Fund.

"Jag anser att jag haft mycket stor nytta i arbetslivet av min KTH-utbildning och är tacksam för allt som KTH-utbildningen har gett mig. Därför känns det helt naturligt att stödja KTH Opportunities Fund. Jag har valt att ge mitt bidrag till forskartalanger eftersom framgångsrik forskning är viktig för den tekniska utvecklingen i samhället"

Per Wejke har arbetat i stora och mindre svenska industriföretag med stark exportinriktning, bland annat det globala industriföretaget Atlas Copco, samt telekomföretaget Allgon.

"Jag tycker att min utbildning på Teknisk Fysik vid KTH har gett mig god förmåga att förstå strukturer och sammanhang i många olika situationer."

Abraham Setiawan

Månadsgivare, TEILM 2014 alumn & KTH Alumni Advisory Board

"Jag såg att många av KTH studenter har jättebra idéer men hade svårt att finansiera det. När jag såg att jag kan bidra med så lite pengar bestämde jag mig för att bli månadsgivare. Jag är glad att jag kan hjälpa dem att göra sina drömmar till verkligheten"

Sebastian Nordgrén

Donator, ITM 1990 alumn & tidigare medlem i KTH Alumni Advisory Board

"Jag fick ett tillfälle att ge tillbaka när vi startade KTHs internationellt alumninätverk för nio år sedan och KTH Opportunities Fund är en hörnsten i alumniprogrammet för att förbättra studenters och forskares möjligheter, erfarenheter och kontaktnät under deras tid på KTH. Värdet av mitt frivilliga arbete har sannolikt överstigit mina ekonomiska bidrag till dags dato, men båda är givande när man ser det fantastiska resultat som KTH Opportunities Fund möjliggjort.

Gunnar Bark

Donator & Teknisk Fysik 1960 alumn

"Jag hade under ALIV-tiden ett värdefullt samarbete med CTH, som under senare år flyttats över till KTH. Man vill gärna stödja sin tidigare högskola och betala tillbaka något. Känns fint att kunna bidra till att t ex studier i utlandet för lovande forskare underlättas. Min nuvarande sponsring av en post-doc på KTH för att utveckla effektiva bio-material till fordonsindustrin känns också rätt i tiden."

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2021-07-07