Till innehåll på sidan

Det startade med Mohammad Hasan

Mohammad Hasan från Västbanken läste masterprogrammet i elektrofysik på KTH 2009–2011. Han hörde till den sista kullen utomeuropeiska studenter som läste gratis på KTH.

Mohammad Hasan från Västbanken var den första att donera till KTH Opportunities Fund.

Hemma har han fem yngre syskon, och liksom Mohammad har hans lillebror ambitioner att lasa pa KTH, men sedan studieavgifterna infördes har familjen inte langre rad att finansiera utbildningsprojektet.

En vecka innan Mohammad efter sin examen skulle åka hem till Vastbanken igen, fick han hora talas om en stor donation till KTH, på 70 miljoner kronor fran Rune och Kerstin Jonasson.

Mohammad kände starkt att han ville ge något tillbaka till KTH, som bevis pa sin uppskattning. Han stegade upp till alumnkontoret med 500 kronor och bad administratorerna att ta hand om hans bidrag på bästa satt.

Genom denna första donation har KTH skapat en fond, KTH Opportunities Fund, som ska ge alumner och vänner till KTH möjligheten att hjälpa internationella studenter, samt gynna olika former av studentinitiativ som berikar studietiden på KTH.

Tre år efter Mohammads donation har nastan 1 miljon kronor kommit in till fonden, och tack vare hans bidrag har hittills stipendier delats ut till fyra masterstudenter, sju studentprojekt och tio unga forskartalanger.

Text: från KTH&CO, Katarina Ahlfort

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2020-09-16