Till innehåll på sidan

Ingen minnesgåva kunde passa bättre

Utvecklingsfrågor var en viktig del av professor Gunnel Dalhammars liv, därför uppmanade sonen Pelle Dalhammar gästerna vid minnesceremonin att donera till KTH Opportunities Fund.

Pelle Dalhammar, son till avlidna professor Gunnel Dalhammar uppmanade gästerna vid minnesceremonin att donera till KTH Opportunities Fund.

KTH-professorn Gunnel Dalhammar forskade kring vattenrening med hjälp av mikrobiologi. Hon ledde en forskargrupp som undersökte tusentals olika organismers roll i kvävenedbrytningen.

- Mamma var mycket engagerad i internationella frågor. I vårt hem var det ett ständigt flöde av gäster från jordens alla hörn. Så det fanns knappast någon gräns mellan arbete och privatliv.

Det berättar hennes son Pelle Dalhammar, utbildningsadministrativt ansvarig för Kemivetenskap och Bioteknologi. Pelles farfar, pappa, hans båda systrar, lillebror och svåger har alla läst på KTH. 

- Jag är den ende i familjen som faktiskt inte läst på KTH, jag blev ekonom istället. Men som du ser, här sitter jag. Det verkar som att KTH fungerar som en magnet på oss i familjen.  

Pelle Dalhammar berättar att hans mor Gunnel var djupt engagerad i internationella utvecklingsfrågor.

- KTH var mycket mer än bara ett jobb för mamma. KTH var den perfekta miljön där hon inte bara forskade, här kunde hon också verka för ett rättvisare samhälle, berättar Pelle Dalhammar.

Gunnel avled i våras. Jordfästningen blev till en glädjehögtid. Inramningen var traditionell, deltagarna många och musiken i centrum.

- Mamma ville ha det så. Hon hade satt som villkor att det skulle vara en glad tillställning. Och så blev det. 

Professor Gunnel Dalhammar

Så fungerar minnesgåvan

Ett uppskattat sätt att hedra en persons minne i samband med begravning är att ge en minnesgåva. Fonden skickar ett gåvoblad med personlig hälsning till kyrkan där begravningen äger rum eller annan adress, tillsammans med en personlig hälsning om så önskas. Gåvosumman anges inte i bladet. Alla donatorer, som inte valt att vara anonyma, listas på Opportunities Funds hemsida och donatorerna blir fortlöpande informerade om hur stödet kommit till nytta.

- Som examinator och handledare inspirerade mamma många studenter till att det finns mycket att upptäcka och göra bättre där ute i världen.

KTH Opportunities Fund hjälper många studenter och forskare att resa ut i världen för att arbeta med energi- klimat och hälsoproblem på plats. Ett exempel är Green Race for Sustainability där fonden gav stöd åt ett cykelevent från Stockholm till Göteborg med syftet att förespråka en hållbar livsstil. Ett annat exempel är att två studenter fick möjlighet att genomföra sina masteruppsatser i Namibia, som handlar om hållbar avfallshantering vilket är en stor utmaning på den namibiska landsbygden. I fattiga länder är det andra lösningar som måste till för att klara problemen med avlopp och dricksvatten.

När frågan om minnesgåva kom upp såg Pelle och hans syskon inget enskilt projekt eller ändamål som skulle ha passat mammas ambition bättre än KTH Opportunities Fund.

- Jag kände till KTH Opportunities Fund och vet att de projekt fonden stödjer ligger väldigt väl i linje med den verksamhet mamma arbetade med.

Doktorander såväl som studenter kan få stipendier för att resa ut i världen, för sina exjobb eller andra projekt.

- Utvecklingsfrågor var en så viktig del av hennes liv och det är just denna typ av frågor som KTH Opportunties Fund stödjer.

Mats Thorén/Sofia Tatsis

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2020-09-16