Till innehåll på sidan

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om KTH Opportunities Fund.

Om KTH Opportunities Fund

Maila oss på alumni@kth.se  om du vill att vi skickar informationsbroschyren till dig.

Vad är KTH Opportunities Fund?

KTH Opportunities Fund ger studenter och unga forskare vid KTH möjligheten att förverkliga sina ambitioner som inte ryms inom ordinarie utbildning. Fonden ger stöd till projekt och initiativ som berikar studietiden och utvecklar våra unga forskartalanger. Fonden delar ut stipendier som gör det möjligt för begåvade studenter från andra länder att studera vid KTH.

När började det hela?

Mohammad Hasan, en masterstudent från Västbanken, hörde till den sista kullen studenter som läste på KTH innan införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Mohammad Hasan ville visa KTH sin tacksamhet och klev upp på Alumnkontoret för att ge oss 500 kronor. Mohammad ville att pengarna skulle användas till studenter som inte får samma möjligheter som han fått. Året var 2011 och KTH Opportunities Fund såg ljuset.  Läs mer om Mohammad Hasans donation här

Varför ska jag ge till fonden?

KTH Opportunities Fund ger dig möjlighet att engagera dig för att stärka KTH och hjälpa våra studenter och unga forskartalanger att nå lite längre. 

KTH Alumni har under de senaste fyra åren genomfört olika attitydundersökningar. Undersökningarna visar att många av våra alumner vill ge tillbaka till KTH. Din investering är ett viktigt komplement till den statliga finansieringen och varje bidrag går oavkortat till våra studenter.

Varför finns KTH Opportunities Fund?

Forskning och utbildning kräver större resurser idag än tidigare. Studenter och unga forskare behöver hjälp för att kunna nå lite längre. Därför finns KTH Opportunties Fund. Med hjälp av våra donatorer skapar vi framtida möjligheter till banbrytande forskningsresultat. Varje krona gör skillnad.

KTH Opportunities Fond premierar teambuilding, innovation och kreativitet och ger möjligheter till internationell erfarenhet för unga forskare. Vi delar ut stipendier som gör det möjligt för begåvade studenter från andra länder att studera vid KTH.

Du ger till fonden där det bäst behövs eller så gör du ett aktivt val genom att investera i

  • unga forskartalanger
  • berika studietiden
  • öka det globala utbytet

Gör min gåva skillnad?

Varje gåva, oavsett storlek, gör skillnad. Det kan vara just ditt stöd som i förlängningen resulterar i banbrytande forskningsresultat, en enastående företagsledare eller helt enkelt en bättre och mer givande studietid. Alla donationer går oavkortat till KTH studenter.

Varför är det viktigt med regelbundna donationer och månadsgivare?

Som månadsgivare ger du KTH:s studenter och unga forskare de bästa förutsättingana. Din månadsgåva gör att vi effektivt kan planera framtiden och stödja ännu fler studentprojekt och ge fler stipendier.

Hur avbryter jag min månadsbetalning?

För att avbryta din betalning, ring 08-790 16 13, eller mejla opportunities@kth.se så hjälper vi dig. 

Hur används min donation?

När du väljer att stödja KTH Opportunities Fund, kan du välja att stödja något av våra tre fokus områden; Berika studietiden, Investera i forskartalanger eller Öka det globala utbytet. Du kan även välja att inte specificera område och då allokerar KTH din donation till det område där den behövs som mest. Alla donationer går oavkortat till studenterna. Som givare får du regelbundna uppdateringar från oss om hur din gåva har använts.

KTH Alumni Advisory Board beslutar om fördelning av medel. I KTH Alumni Advisory Board sitter KTH:s vicerektor och andra representanter från KTH:s ledning, representanter från THS och alumner från näringslivet. KTH AAB rekommenderar ansökningar till KTH:s rektor.

KTH Alumni Advisory Board bedömer ansökningar till fonden utifrån följande kriterier:

  • Kvalitativa kriterier som innovation, kreativitet, tvärvetenskap och samarbete
  • Påverkan på KTH och våra studenter
  • Visibilitet och genomslagskraft
  • Potentiella spin-off effekter

Är det säkert att ge online?

Din betalning görs med hjälp av DIBS som är ledande leverantör av kortbetalningar. Dina kortuppgifter är inte synliga för KTH. Om du föredrar att ge via plusgiro så är det också möjligt. Plusgiro 709928-6, märk överföringen med KTH Opportunities Fund, ditt namn och epost samt vilket område du vill stödja.

Du kan ge en gåva direkt via vår webbplats med de vanligaste korten, VISA, Mastercard och Diners Club.

Jag skulle vilja ge en större gåva, vem kan jag prata med?

Kontakta oss gärna om du vill diskutera din donation till KTH Opportunities Fund. Om du är intresserad av att ge en gåva till ett område som inte ligger inom ramen för KTH Opportunities Fund kan du kontakta KTH Development Office.

Jag vill ge en gåva men jag bor inte i Sverige, hur går jag tillväga?

Internationella donationer kan göras via IBAN: SE21 9500 0099 6026 07099286 och bic/Swift: NDEASESS. Märk överföringen KTH Opportunities Fund och det område du vill stödja.

Alumner och vänner i USA kan bidra till fonden på ett skattemässigt fördelaktigt sätt genom att donera via ”American Friends of KTH” vid King Badouin Foundation United States (KBFUS).

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2020-09-21