Möt våra stipendiater

Ta del av de projekt som fått medel från KTH Opportunities Fund.

Fondens fokusområden

KTH Opportunities Fund ger stöd till projekt och initiativ som berikar studietiden, som ökar det globala utbytet och som utvecklar våra unga forskartalanger. Här kan du läsa om de studenter och unga forskartalanger som hittills fått bidrag från fonden. Genom att bidra med pengar till KTH Opportunities Fund kan du göra stor skillnad för KTH:s studenter och unga forskare och samtidigt bidra till KTH:s framtida utveckling.

KTH Alumni Advisory Board  beslutar om fördelning av medel och bedömer ansökningarna utifrån:

  • Kvalitativa kriterier som innovation, kreativitet, tvärvetenskap och/eller samarbete samt påverkan på KTH och våra studenter
  • Visibilitet (genomslagskraft)
  • Eventuella spin-off-effekter

Vi delar projektens framgångar med er under årets gång och projekten sköter vårt konto på Instagram  under en vecka var. Följ oss gärna på både Facebook  och Instagram för mer information om vad som pågår, både inom fonden och även KTH Alumni i stort.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-06-28