Om KTH Opportunities Fund

Via ditt engagemang, genom din tid eller ditt finansiella bidrag, ges du möjlighet att hjälpa våra studenter och forskarstudenter att nå lite längre. Ditt stöd är viktigt och stärker KTH:s väg mot topp 100 i världen.

Ge en gåva eller ge av din tid

Alumner och KTH-vänner kan engagera sig i KTH genom att ge av sin tid eller genom ett finansiellt bidrag.

Du kan gästföreläsa eller bidra med din kunskap och dina erfarenheter på andra sätt. Du kan själv välja område. .

KTH Opportunities Fund ger stöd till studenter och forskare på KTH. Fonden ger dig möjlighet att stärka KTH:s väg mot topp 100 i världen samtidigt som du hjälper våra studenter och unga forskartalanger att nå lite längre. Din gåva är ett viktigt komplement till den statliga finansieringen - varje krona går oavkortat till studenterna.

Varför finns KTH Opportunities Fund?

Forskning och utbildning kräver större resurser idag än tidigare. Studenter och unga forskare behöver hjälp för att kunna nå lite längre. Därför finns KTH Opportunties Fund. Med hjälp av våra donatorer skapar vi framtida möjligheter till banbrytande forskningsresultat. Varje krona gör skillnad.

KTH Opportunities Fond premierar teambuilding, innovation och kreativitet och ger möjligheter till internationell erfarenhet för unga forskare. Vi delar ut stipendier som gör det möjligt för begåvade studenter från andra länder att studera vid KTH.

Du ger till fonden där det bäst behövs eller så gör du ett aktivt val genom att investera i

  • unga forskartalanger
  • berika studietiden
  • öka det globala utbytet
Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-01-16