Till innehåll på sidan

Ansök om stöd från Opportunities Fund

Med stöd från engagerade alumner och vänner till KTH erbjuder Opportunities Fund studenter på kandidat-, master- och doktorandnivå att söka stipendier från fonden för att finansiera projekt, praktikplatser och forskning kopplade till studierna vid KTH.

Medel delas ut en gång per år och ansökningsperioden är februari-mars. Beslut tas i slutet av Maj och besked till sökande skickas ut i början av Juni.

Viktig information

Du har rätt att söka stipendium från Opportunities Fund om du är:

 • Kandidatstudent vid KTH
 • Masterstudent vid KTH
 • Doktorand vid KTH

KTH Opportunities Fund finansierar inte:

 • Löner
 • Start-ups eller andra vinstdrivande initiativ som inte primärt gynnar KTH
 • Mat och uppehälle
 • Genomförda projekt

Att tänka på:

 • Ditt projekt måste starta minst 6 veckor efter sista ansökningsdag
 • Din ansökan måste vara signerad av en handledare eller lärare. Om projektet inte är kopplad till någon akademisk personal på KTH ska ansökan vara signerad av THS Ordföranden eller Vice Ordföranden
 • Högsta belopp som kan beviljas är 50 000 kronor

Kriterier för ansökan

 • Kvalitativa kriterier som hållbarhet, innovation, samarbete, jämställdhet och tvärvetenskap
 • Påverkan på KTH och våra studenter
 • Koppling till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
 • Synlighet och genomslagskraft
 • Impact och spin-off effekter

Beslut om fördelning

Alumni Advisory Board  gör en rekommendation till rektor, som beslutar om fördelning av medel. I KTH Alumni Advisory Board sitter KTH:s vicerektor och andra representanter från KTH:s ledning, representanter från THS och alumner från näringslivet. 

Ansökan

Under ansökningsperioden (vårterminen) finns det ett formulär att ladda ned. 

Kontakta oss

Har du frågor kring fonden och stipendiet? Mejla din fråga till opportunities@kth.se

Vi finns även på Instagram  och LinkedIn