Till innehåll på sidan

Engagera dig som mentor till en student

Syftet med mentorprogrammet är att inspirera en student inför kommande karriär och arbetsliv. Genom att samtala och lyssna på alumners erfarenheter får studenten extra förberedelse inför yrkeslivet.

Mentorskapsprogram KTH

Din adept kommer att vara student som vill utvecklas och förbättra sina prestationer i professionella sammanhang. Han/hon kan ha en annan utbildningsbakgrund än du har men vi strävar efter att matcha studiebakgrund och intressen. Som mentor träffar du din adept minst fyra gånger där ni själva bestämmer upplägget. Du deltar också i ett digitalt start- och slutmötet som är gemensamt för hela programmet. Du förväntas inte erbjuda adepten arbete, praktik eller liknande.

Anmäl dig som mentor till KTH Alumni Mentor Program 2022/23:

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2022-04-11