Få en inblick i livet efter examen

Få unika tips och råd inför livet efter examen av en alumn genom vårt mentorsprogram. Syftet med mentorprogrammet är att du som student ska få inspiration inför kommande karriär och arbetsliv.

En mentor är en alumn med erfarenheter och kunskaper om hur livet efter examen kan se ut. Mentorn ska fungera som en samtalspartner kring kompetenser och arbetsliv. Din mentor är där för att inspirera dig och ge råd. Samtliga mentorer är volontärer och KTH alumner. Mentorn förväntas inte erbjuda adepten jobb eller liknande.

En adept är en mastersstudent som vill utvecklas och förbättra sina prestationer i professionella sammanhang och de "mjuka" kunskaperna så som nätverkande eller liknande.

Vad innebär det att vara adept?

Vi kan inte garantera att din mentor arbetar inom den bransch du är intresserad av eller har samma utbildningsbakgrund som dig.

Mentorskap handlar om att ställa frågor, lyssna, reflektera och ta in nya perspektiv. Som adept i programmet förväntas du avsätta tid att träffa din mentor under fyra träffar. Du förväntas även delta under två gemensamma träffar på KTH Campus Valhallavägen.

Upplägg

Mentorprogrammet består av totalt fyra träffar. Programmet inleds med en gemensam uppstartsträff i slutet av september på KTH Campus Valhallavägen. Särskild inbjudan kommer att skickas till samtliga studenter och alumner som blivit matchade.

Mentorerna och adepterna planerar själva in de två kommande träffarna där det ena mötet ska vara ett besök till mentorns arbetsplats.

Mentorprogrammet avslutas med en gemensam avslutningsträff i början på december.

Fyll i din intresseanmälan nedan:  

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2020-06-16