Årets Alumn 2014 - Regina Kevius, L-99

Motivering:

"Utmärkelsen Årets Alumn 2014 tilldelas lantmätaren och politikern Regina Kevius för att hon inspirerar teknologer att välja en alternativ bana i politiken och offentlig sektor. Regina Kevius har framgångsrikt kombinerat sina specifika tekniska kunskaper med ett samhällsengagemang. Idag verkar hon som stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholm och inspirerar därigenom teknologer att ta del i arbetet för att skapa ett bättre samhälle."

Lantmätaren som blev politiker

Borgarrådet Regina Kevius politiska bana började tidigt. När skolan slutade för dagen började arbetet i Moderata ungdomsförbundets styrelserum och i de kommunala nämnderna. Hon läste till lantmätare på KTH och gick med i KTH:s kårfullmäktige för Lantmäteri. Som 23-åring tog Regina Kevius sin civilingenjörsexamen och har sedan dess arbetat som teknikkonsult, byggprojektledare och planeringschef. Samtidigt växte det politiska engagemanget.

- Det behövs många fler tekniker i politiken. Allt samhällsbygge kräver tekniska lösningar, så varför teknik och naturvetenskap ofta lyser med sin frånvaro i samhällsdebatten, det kan man fundera över.

Regina Kevius menar att det inom den offentliga sektorn finns många attraktiva arbetsplatser och att KTH borde uppmuntra studenterna att bidra till samhället. Det kan handla om allt från att skapa bättre sjukvård till att lösa trafikknutar eller grundvattenfrågor.

- Hur enar man människor kring beslut så att alla blir nöjda och glada?

Utmaningen, säger hon, ligger i att hitta tekniska lösningar som förbättrar samhället samtidigt som lösningarna blir mer demokratiska och gagnar fler.

Går det att kombinera tekniska kunskaper med ett samhällsengagemang och i så fall hur gör man?

Läs mer om Regina Kevius,

Årets Alumn har utsetts genom nomineringar från alumner och allmänhet. Alumni Advisory Board har utifrån de nominerade alumnerna valt ut Årets Alumn.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2018-12-13