Inställt - KTH X - Elförsörjningen i både närtid och i det önskade fossilfria samhället

Vi kommer att ha förmånen att få träffa och lyssna på Lina Bertling Tjernberg, Professor in Power Grid Technology and ”Director of the Energy Platform at KTH”.
Hon

Tid: To 2020-05-14 kl 17.00

Föreläsare: Lina Bertling Tjernberg

Plats: V2, Teknikringen 76, Väg och vatten, våningsplan 5

Lina Bertling Tjernberg kommer att belysa de problem och möjligheter som vi redan nu står inför
med elförsörjningen i både närtid och i det önskade fossilfria samhället.
Det gäller elproduktion i olika former, lagring och överföring, kapacitetsproblem
mm.

Anmäl dig här

Föredraget arrangeras av Erik Levlin, styrelseledamot i föreningen KTHX.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2020-03-17