Till innehåll på sidan

KTH X - Fulländningen av SI-systemet

Vårt måttsystem, det s.k. SI-systemet (Système International d’Unités), bringades till
sin fulländning den 16 november 2018, när kilogrammet fick sin slutgiltiga definition vid en stor internationell konferens i Versailles. Detta har betecknats som ett stort vetenskapshistoriskt ögonblick. Vi har nöjet och äran att träffa och lyssna till Jan Johansson, Föreståndaren för Sveriges Riksmätplatser som var Sveriges representant.

Tid: To 2019-11-28 kl 17.00 - 19.00

Plats: V3, Teknikringen 72, Väg och vatten, våningsplan 5

Föreläsare: Jan Johansson, Föreståndaren för Sveriges Riksmätplatser

Många av oss minns säkert tiden när våra grundläggande måttenheter för längd och massa definierades med hjälp av två metallföremål i Paris och enheten för tid som en bestämd bråkdel av ett s.k. medelsoldygn. Dessa definitioner är nu sedan en tid hopplöst förlegade. Modern teknologi och vetenskap har ställt krav på högre precision i måttsystemet. Detta har också möjliggjorts av den moderna vetenskapen och ett intensivt arbete har lett fram till att vi har fått ”nya” grundenheter som förutom sin noggrannhet är universella – våra eventuella vänner på en planet i Andromeda-nebulosan kan reproducera en meter eller ett kilogram med exakt lika längd resp. lika vikt som vår meter resp. vårt kilogram på jorden.

Anmäl dig här

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-11-20