KTH X - Renoveringen av Nationalmuseum ett projekt utöver det vanliga

Renoveringen av Nationalmuseum är en av de största renoveringarna av en byggnadsminnesmärkt byggnad som genomförts i modern tid.

Tid: To 2019-02-07 kl 17.20

Föreläsare: Cecilia Brännvall, projektchef Statens fastighetsverk & Josefin Larsson, uppdragsansvarig arkitekt

Plats: Teknikringen 72, Campus KTH Sal V3

I juli 2014 tog Statens fastighetsverk det första spadtaget inför ombyggnaden och då hade planering och projektering redan pågått i många år. Efter drygt fyra år som
byggarbetsplats och 1 300 000 arbetade mantimmar återinvigdes Nationalmuseum den 13 oktober 2018. Syftet med renoveringen har varit att tillgodose verksamhetens behov bland annat vad gäller klimat, säkerhet, brandsäkerhet och logistik. Funktioner som är helt nödvändiga för att bedriva museiverksamhet idag.

Välkommen till ett föredrag om hur Friedrich August Stühlers museibyggnad, som på 1860-talet uppfördes för att vara Sveriges främsta konstmuseum, har renoverats för
att åter bli ett modernt konstmuseum. Ett projekt utöver det vanliga! Medverkande är Cecilia Brännvall, projektchef från Statens fastighetsverk och Josefin Larsson, uppdragsansvarig arkitekt från Wingårdhs.

Föredraget arrangeras av Anna-Christina Borstedt, ledamot i KTHX:s styrelse.

Anmäl dig här.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-01-07