KTHX - Vad är precisionsmedicin och hur kommer det påverka oss?

KTH X bjuder in sina medlemmar till ett föredrag från Valtteri Wirta för
hur de jobbar på GMS (Genomic Medicine Sweden) för satsningen inom
precisionsmedicin i Sverige.

Tid: Ti 2019-01-22 kl 17.20

Föreläsare: Valtteri Wirta

Plats: Teknikringen 72, Campus KTH Sal V3

Det håller på att ske en större reform i svensk sjukvård där vården ska bli än mer individanpassad. Satsningen på precisionsmedicin blev känt för den större allmänheten under 2015 när Barack Obama meddelade att USA skulle satsa åtskilda miljarder på detta. I Sverige ligger vi redan i framkant och det satsas för att vi skall behålla den positionen.


Valtteri Wirta är mycket involverad i den nationella satsningen på precisionsmedicin GMS, han kommer och föredrar för hur han ser på precisionsmedicin, GMS och framtidens behandlingar. Valtteri är enhetschef på Clinical Genomics, Science for Life Laboratory och gjorde sin doktorsavhandling på KTH 2006.

Föredraget arrangeras av Pontus Gard, styrelseledamot i föreningen KTHX.

Anmäl dig här.

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-01-07