Ansök om stöd från KTH Opportunities Fund

Med stöd från engagerade alumner och vänner till KTH erbjuder KTH Opportunities Fund studenter på både kandidat-, master- och doktorandnivå att söka stipendier från fonden för att finansiera projekt, praktikplatser och forskning kopplade till deras studier på KTH. Medel delas ut en gång per år och 2019 års ansökningsperiod är nu avklarad. Välkommen att söka igen nästa år.

Uppdatering ansökningsprocess 2019:

Beslut tas i början på juni och besked till sökande skickas ut tidigast 10:e juni.

Viktig information

Du har rätt att söka stipendium från KTH Opportunities Fund om du är:

 • Kandidatstudent vid KTH
 • Masterstudent vid KTH
 • Doktorand vid KTH

KTH Opportunities Fund finansierar inte:

 • Löner för doktorander
 • Start-ups eller andra vinstdrivande initiativ som inte primärt gynnar KTH
 • Mat och uppehälle
 • Genomförda projekt

Att tänka på

 • Ditt projekt måste starta minst 6 veckor efter sista ansökningsdag
 • Din ansökan måste vara signerad av en handledare eller lärare. Om projektet inte är kopplad till någon akademisk personal på KTH ska ansökan vara signerad av THS Ordföranden eller Vice Ordföranden
 • Högsta belopp som kan beviljas är 50 000
 • Skriv under och skicka din ansökan med bilagor i ett samlat pdf till kth-opportunities@kth.se

Hur söker jag?

1. Ladda ner och fyll i ansökningsformuläret genom att klicka här

2. Skriv under, scanna och skicka ansökan med bilagor i ett samlat pdf till kth-opportunities@kth.se  

Vem bestämmer?

KTH Alumni Advisory Board  beslutar om fördelning av medel. I KTH Alumni Advisory Board sitter KTH:s vicerektor och andra representanter från KTH:s ledning, representanter från THS och alumner från näringslivet. KTH AAB rekommenderar ansökningar till KTH:s Rektor.

KTH Alumni Advisory Board bedömer ansökningarna utifrån:

 • Kvalitativa kriterier som innovation, kreativitet, tvärvetenskap och samarbete
 • Påverkan på KTH och våra studenter
 • Visibilitet och genomslagskraft
 • Potentiella spin-off effekter

Kontakta oss

Har du frågor kring fonden och stipendiet? Mejla din fråga till opportunities@kth.se

Vi finns så klart även på Facebook , Instagram  och LinkedIn