Fredrika Gullfot odlar alger som kan ersätta fisk och råolja

Fredrika Gullfot kallar sig gärna för algbonde. På tusentals kvadratmeter i Skåne ska hon odla mikroalger som hon säger kan lösa problemet med utfiskade hav. Dessutom är algolja ett förnybart alternativ till råolja och fossila bränslen.

Namn: Fredrika Gullfot
Utbildning: Civilingenjör Bioteknik KTH BIO-03, Tekn Dr Bioteknik KTH 2010
Ålder: 45
Yrke: Grundare och vd för Simris Alg som startades 2010.
Bor: I Simrishamn och Stockholm.
Familj: Gift med Gunnar Björnsson, professor i filosofi. Dotter Daphne 27 år, marknadschef Simris Alg
Intressen: Löpning – långt och helst i terräng
Förebild: Richard Branson och Craig Venter, båda visionärer för vilka ordet ”omöjligt” inte finns på världskartan
Företagets namn: Simris Alg AB
Verksamhetsort: Hammenhög
Omsättning: 1,1 miljoner kr (2011)
Antal anställda: Sex personer heltid, en person deltid
Så har KTH bidragit till min karriär och yrkesverksamhet: ”Den dynamiska miljön, med många företagssamarbeten och tvärdisciplinära satsningar, inspirerade mig att ”bygga något nytt” ute i verkligheten. Som företagsledare i ett innovationsbaserat bioteknikföretag kan jag inte tänka mig en bättre utbildningsbakgrund.”

– För att producera en enda burk fiskoljekapslar går det åt 600 sardiner. Och samma nyttiga omega-3 finns i algolja, berättar Fredrika Gullfot, grundare och vd för Simris Alg.

– Vi på företaget brukar säga att vi egentligen är miljöaktivister. Utfiskningen och förstörelsen av världshaven är ett enormt och underskattat miljöproblem. Dagens storskaliga trålfiske efter fiskmjöl och fiskolja orsakar inte bara utfiskning, utan också förstörda korallrev och marina livsmiljöer som inte går att återställa.

Idén till storskalig algodling fick Fredrika Gullfot när hon forskade om enzymer i växters cellväggar, som doktorand på Skolan för Bioteknik vid KTH.

Parallellt med sina studier såg hon hur intresset för odling av mikroalger blev allt större utomlands, både inom akademisk forskning och som en ny industriform.

– När jag rekade på den svenska marknaden upptäckte jag att nästan ingen höll på med algodling. Det förvånade mig. Men i stället för att emigrera och börja jobba med forskning eller för ett algbolag i USA valde jag att starta eget företag här hemma, säger Fredrika Gullfot.

Sina branschkunskaper skaffade hon genom besök på anläggningar och konferenser utomlands, och tillsammans med doktorand Tony Fagerberg från Lunds Universitet bestämde hon att starta en algodling på Österlen i sydöstra Skåne.

– Alger är beroende av solstrålning och Österlen var den avgjort bästa placeringen för verksamheten i Sverige, enligt Tony som hade lusläst SMHI:s solstatistik. Dessutom är Skåne Sveriges starkaste och mest innovativa region inom lantbruk och livsmedelsproduktion.

Fredrika Gullfot startade därefter företaget Simris Alg 2010, för att ta sig an två stora samhällsutmaningar: jakten på förnyelsebara energikällor och omställningen till en hållbar livsmedelsproduktion.

Oljekapslar med omega-3-fetter säljs enligt Fredrika Gullfot för en halv miljard kronor i Sverige varje år. Globalt produceras ungefär hundra tusen ton fiskolja om året, och efterfrågan växer årligen med 8 procent.

I vanliga fall får vi människor i oss de livsviktiga omega-3-fetterna genom fisk och skaldjur i kosten. Men bland annat till följd av senare års larm om låga omega-3-nivåer i odlad fisk och varningar för miljögifter i fet fisk väljer många numera i stället att få i sig omega-3 genom fiskoljekapslar.

– Fiskoljekapslarna kan alltså ersättas rakt av genom algoljekapslar – de marina omega-3 fetterna DHA och EPA som finns i mikroalger är exakt likadana som de som förekommer i fet fisk. Detta eftersom det är från mikroalgerna i havet som fisken får sin omega-3, säger Fredrika Gullfot.

Dessutom förutspår hon en framtida ökning av omega-3-berikade, funktionella livsmedel, som anses kunna ge goda hälsoeffekter och ökad prestationsförmåga.

EU:s livsmedelsorgan EFSA har godkänt flera hälsopåståenden för de marina omega-3-fetterna EPA och DHA när det gäller hjärt- och kärlhälsa, blodfetter, hjärnfunktion, synförmåga, och utveckling av syn och hjärnfunktion hos spädbarn.

Redan i dag används enligt Fredrika Gullfot omega-3 från mikroalger i cirka 90 procent av all den modersmjölkersättning som säljs i världen.

– Jag ser gärna att fler omega-3-produkter tillverkas av alger istället för fisk. Läget är akut. Trots alla larm om utfiskning är det få som har förstått allvaret i situationen med utplånade fiskbestånd i världshaven, säger hon.

– Få känner exempelvis till att 80 procent av bestånden redan är utfiskade. Peru, som är en av de största exportörerna av fiskolja, skar nyligen ned sina fiskekvoter med 68 procent på grund av utfiskning…

Till fördelarna med odling av mikroalger hör enligt Fredrika Gullfot att verksamheten är mer yteffektiv än annan landbaserad oljegröda.

– Algodling ger 22 gånger mer olja per hektar än raps under svenska klimatförhållanden, och detta utan att konkurrera med värdefull jordbruksmark för livsmedelsproduktion.

Dessutom kan alger rena vatten. Alger tar upp kväve och fosfor och den biomassa som blir över när avloppsvatten har renats kan i sin tur användas för bränsleproduktion.

– Råoljan från alger är mycket lik fossil råolja. President Obama sa nyligen att hela 17 procent av all oljeförbrukning i USA snart kan tillgodoses genom alger. Och redan i dag har man i flera länder gjort testflygningar med algbränsle och kört tunga transportfartyg på diesel från algolja.

I dag är Fredrika Gullfot bolaget Simris Algs verkställande direktör, och hennes team består av sex anställda och en engagerad och aktiv bolagsstyrelse.

– Tjusningen med företagandet är att våra produkter verkligen gör skillnad i världen. Sverige ligger tio år efter branschutvecklingen internationellt sett. Men på Simris Alg är vi aggressiva i vår expansion – vi har ju redan nu en 3 000 kvadratmeter stor produktionsanläggning!

Text: Katarina Ahlfort

Läs mer om Simris Algs verksamhet och produkter

Fakta samarbeten:

-Företaget Simris Alg är officiell industripartner i AlgaePARC, Europas största pilotanläggning för -storskalig odling av mikroalger, med bas vid Wageningen Universitet i Nederländerna. Medverkar gör 18 ledande globala företag inom energi, livsmedel och bioteknik.

-Simris Alg har även aktiva FoU-samarbeten med Lunds Universitet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

-Simris Alg är medlem i Skånes Livsmedelsakademi och Sustainable Business Hub