Minoo Akhtarzand

Utbildning på KTH: Civilingenjörsexamen Elektroteknik
Yrke: Generaldirektör för Banverket
Intressen: Böcker och tidskrifter, filmer och att umgås med familj och vänner
Förebild: Bill Gates
Motto: Ärlighet och respekt för olikheter

Minoo

Minoo Akhtarzand påbörjande sina studier vid KTH 1975 med visionen att ”studera färdigt, hitta ett intressant jobb och börja jobba som ingenjör.” Idag kan hon konstatera att hon är nöjd med utfallet.

Minoos första jobb var som upphandlingsingenjör på Stockholms Energi där hon började 1979. Efter fem år gick hon vidare till Vattenfall där hon under 22 år haft ett antal betydande chefspositioner. Det var när hon i januari 1990 blev befordrad till kontorschef för Vattenfall Region Mellansverige som hon kände att karriären verkligen tog fart och hon konstaterar att civilingengörsutbildningen från KTH varit värdefull.

- Civilingenjörsutbildningen tränar studenterna till att tänka logiskt, kritiskt och att kunna analysera. Man har lättare att lära sig nya saker, ser sammanhanget tydligare, blir snabbare med att hitta lösningar till svåra problem. Dessa är bl. a egenskaper som behövs för att lyckas bättre med uppdragen i alla verksamheter.

2006 lämnade hon sin tjänst som biträdande Elproduktionschef för Vattenfall Elproduktion Norden för tjänsten som Länsarbetsdirektör i Uppsala. I egenskap av länsarbetsdirektör sysslade hon med arbetsmarknadsfrågor, service till kunderna och hade ett stort engagemang i samhällsfrågor. Men Minoo stannade bara i Uppsala i två år. I början av 2008 fick hon ett nytt erbjudande som hon inte kunde tacka nej till.

Den 10 januari utsåg regeringen Minoo till Generaldirektör för banverket.
- När jag fick beskedet om att beslutet var fattat blev jag oerhört glad. Det kändes riktigt spännande. Sedan hann jag inte tänka så mycket mer då det strömmade in hundratals samtal, SMS och e-mail.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har sagt ”Med Minoo Akhtarzand som generaldirektör kommer Banverket tryggt anta de utmaningar verket står inför” Hur känns det att få ett sådant förtroende?

Jag känner mig hedrad för att ha fått förtroendet att leda en sådan anrik verksamhet med stora framtidsutsikter. Jag ska göra mitt bästa och tillsammans med den kompetenta organisationen som jag har till mitt förfogande hoppas jag kunna leva upp till förväntningarna.

Vad kommer att bli den största skillnaden jämfört med jobbet som länsarbetsdirektör?

Det nya jobbet är en kombination av de tidigare jobben jag har haft. I egenskap av VD för elnätsbolag jobbade jag mycket med infrastrukturfrågor (investeringar, drift och underhåll), och förändringsprocesser genom fusioneringar av bolag. Jag van vid att jobba i stora organisationer. I egenskap av länsarbetsdirektör sysslade jag med arbetsmarknadsfrågor, service till kunderna samt hade stort engagemang i samhällsfrågor.
Jag tror att jag har en relevant bakgrund och har kanske något lättare för att kunna identifiera möjligheterna men även fallgroparna i de utmaningar som transportsektorn står inför i form av stora satsningar (investeringar, drift och underhåll) samt förändringsprocesser.
Därför känns det riktigt bra att ha dessa erfarenheter i bagaget när jag börjar på Banverket.

Vad är det första du ska göra på ditt nya jobb?

Till att börja med vill jag avsätta mycket tid för att så fort som möjligt lära mig mer om verksamheten. Sedan är min avsikt att verka för att regeringens ambitioner för the framtida järnvägstransporten förverkligas.
Min förhoppning är att mina tidigare erfarenheter ska kunna bidra positivt till utvecklingen av den framtida järnvägstransporten.

Vad kommer dina främsta arbetsuppgifter att vara?

Jag kommer att verka för att regeringens ambitioner för the framtida järnvägstransporten förverkligas samtidigt som verksamheten blir mer kundfokuserad. Transporter av individer och gods ska vara optimala och utgå ifrån kundernas önskemål, behov och val.

Slutligen, vilka är dina bästa tips till unga alumner och dagens studenter på KTH?

Försök att kombinera de tekniska kunskaperna med andra kunskaper av betydelse på arbetsmarknaden t ex. ekonomi, marknadsföring, försäljning och personalfrågor.
Skaffa dig en helhetsbild av hur näringslivet och den offentliga sektorn fungerar.
Sätt upp långsiktiga mål samt delmål för livets alla aspekter och se till att uppnå dem.
Men framför allt tro på din egen förmåga till att lära och att lyckas. Ingen föds med kunskap och erfarenheter. Med en stark vilja kan man lära sig att klara det mesta.

Text: Emma Berglund

Nominera Minoo till Årets Alumn 2012