Till innehåll på sidan

Luigi Galvani

Luigi Galvani (1737–1798) var en italiensk läkare och professor vid Bolognas universitet där han undervisade i anatomi.

Luigi Galvani
Luigi Galvani

Genom fysiologiska studier av bl. a döda grodors muskler och nerver påverkas av kontakt med metaller upptäckte Galvani galvanismen.

Genom att skapa kontakt mellan grodors muskler och nerver och metall, upptäckte Galvani att det uppstod ryckningar i det döda djurets muskler, galvanismen var uppfunnen. För Galvani var upptäckten främst en bekräftelse på hans egen tes att djur har en inneboende elektricitet. 

År 1791 redogjorde Galvani sitt fynd om animalisk elektricitet i artikeln De viribus electricitatis in motu musculari commentarius. På 1840-talet kom den tyske forskaren Emil Du Bois-Reymonds elektrofysiologiska arbeten att förändra synen på förekomsten av animalisk elektricitet.

Läs om alla personer som gett namn till bibliotekets rum

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-12-17