Till innehåll på sidan

Marie Curie

Marie Curie (1867–1934) var en polsk-fransk fysiker och kemist.

Marie Curie
Marie Curie

Hon var beundrad av sin samtid och är ensam om att ha erhållit Nobelpris i såväl fysik som kemi. Tack vare hennes forskning om radioaktivitet ökade kunskapen om atomernas inre byggnad. Hennes forskning bidrog också till användningen av joniserande strålning inom kemi, biologi och medicin samt upptäckten av grundämnena radium och polonium.

Efter skolgång i Warszawa skrev Curie in sig vid Sorbonne-universitetet 1891. Det var också här hon lärde känna sin blivande make Pierre Curie. År 1897 började hon studera den ”uranstrålning” som året innan upptäckts av Henri Becquerel.

År 1903 tilldelades hon, tillsammans med Henri Becquerel och maken Pierre Curie, Nobelpriset i fysik. År 1911 fick hon ännu ett Nobelpris. Denna gång i kemi för sin forskning om de radioaktiva grundämnena.

Hon avled 1934 i aplastisk anemi, troligtvis orsakad av den strålning hon varit utsatt för i sitt arbete.

Läs om alla personer som gett namn till bibliotekets rum

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-12-17