På gång på biblioteket

KTH Biblioteket erbjuder varje termin lunchseminarier, populärvetenskapliga föreläsningar och intressanta utställningar. Här samlar vi all information om vad som är på gång i KTH Biblioteket.

Bibliotekshallen

Kalender

ARC-seminarier

Akademiskt resurscentrum (ARC) är till för studenter som vill utveckla och förbättra sina kunskaper inom bland annat matematik, vetenskapligt skrivande och informationssökning.

Populärvetenskapliga föreläsningar

Lär dig mer om KTH:s forskning! Biblioteket bjuder in till inspirerande lunchföreläsningar för dig som är intresserad av KTH:s forskningsområden.

Utställningar

Vi vill ge besökare möjlighet att lära sig mer om KTH samt ge studenter och forskare inom KTH möjlighet att visa upp och informera kring aktuell forskning, studentarbeten, idéer, prototyper och produkter.

""

Följ oss

Facebook Instagram
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-06-10