Till innehåll på sidan

Prislista

Här hittar du priser för beställningar, samt förseningsavgifter och ersättningskostnader vid KTH Biblioteket.

Artikelbeställningar

Kreditkort

Priserna gäller upp till 20 sidor per artikel.

KTH-anställd/doktorand

Artikelbeställningar: kostnadsfritt

KTH-student

Artikel från KTH Bibliotekets externa magasin: kostnadsfritt

Artikel som inte ingår i KTH Bibliotekets samlingar samt bibliotek inom Norden: 80 kr

Artikel från bibliotek utom Norden: 150 kr

Offentligt finansierade bibliotek

Artikel från KTH Bibliotekets samlingar: 100 kr

Bibliotek utanför Sverige

Artikel från KTH Bibliotekets samlingar: 200 kr eller 2 IFLA-vouchers

Företag/Företagsbibliotek

Artikel från KTH Bibliotekets tryckta samlingar: 200 kr

Bokbeställningar

KTH-anställd/doktorand

Boklån från bibliotek inom och utom Norden: kostnadsfritt

KTH-student

Boklån från bibliotek inom Sverige och Danmark: kostnadsfritt

Boklån från bibliotek övriga världen: 300 kr

Offentligt finansierade bibliotek

Boklån från KTH Bibliotekets samlingar: kostnadsfritt

Företag/företagsbibliotek

Boklån från KTH Bibliotekets samlingar: 200 kr

Förseningsavgifter och ersättningskostnader

Försenad kursbok: 10 kr per bok och dag.

Försenad bok som är reserverad för annan låntagare: 10 kronor per bok och dag.

För bok som inte återlämnas efter flera påminnelser skickas en faktura på 850 kr per bok.

Biblioteket accepterar även ersättningsexemplar för förkomna böcker under förutsättning att ersättningsexemplaret är av samma eller senare upplaga än den förkomna boken, samt i mycket gott skick. Biblioteket accepterar inte ersättningsexemplar för fjärrlån, det vill säga lån från andra bibliotek.

Förseningsavgifter betalas i informationsdisken på biblioteket (förutom fakturor på förkomna böcker).

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-03-25