Till innehåll på sidan

Prislista för beställningar

Här hittar du priser för beställningar av artiklar och böcker.

Artikelbeställningar

Priserna gäller upp till 20 sidor per artikel.

KTH-anställd/doktorand

Artikelbeställningar: kostnadsfritt.

KTH-student

Artikel från KTH Bibliotekets externa magasin: kostnadsfritt.

Artikel som inte ingår i KTH Bibliotekets samlingar samt bibliotek inom Norden: 80 kr.

Artikel från bibliotek utom Norden: 150 kr.

Offentligt finansierade bibliotek

Artikel från KTH Bibliotekets samlingar: 100 kr.

Bibliotek utanför Sverige

Artikel från KTH Bibliotekets samlingar: 200 kr eller 2 IFLA-vouchers.

Företag/Företagsbibliotek

Artikel från KTH Bibliotekets tryckta samlingar: 200 kr.

Bokbeställningar

KTH-anställd/doktorand

Boklån från bibliotek inom och utom Norden: kostnadsfritt.

KTH-student

Boklån från bibliotek inom Sverige och Danmark: kostnadsfritt.

Boklån från bibliotek övriga världen: 300 kr.

Offentligt finansierade bibliotek

Boklån från KTH Bibliotekets samlingar: kostnadsfritt.

Företag/företagsbibliotek

Boklån från KTH Bibliotekets samlingar: 200 kr.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-01-12