Till innehåll på sidan

Studera i biblioteket

KTH Biblioteket är ett offentligt bibliotek som är öppet för alla. Vissa av våra tjänster är endast för studenter och anställda på KTH, men alla är välkomna att besöka våra bibliotek och studera i våra vackra lokaler.

Studieplatser

Huvudbiblioteket erbjuder många olika studieplatser så du kan välja vad som passar dig.

Olika studieplatser i KTH Biblioteket

Du hittar tysta läsplatser i Norra galleriet och Ångdomen, medan grupparbetsplatser finns i bibliotekshallen, Öppna magasinet och Södra och Sydöstra galleriet. De flesta studieplatserna är utrustade med el- och nätuttag för bärbara datorer. Du som är KTH-student har också möjlighet att boka ett av bibliotekets tolv grupprum eller använda ett av våra tre drop-in-grupprum som finns bakom Ångdomen.

Lär dig hitta i biblioteket

Besökare i realtid

Boka grupprum på KTH:s bibliotek

Ta del av bibliotekets besöksregler

Datorer och skrivare 

Två av KTH Bibliotekets lånedatorer

Datorer

På huvudbiblioteket finns flera stationära datorer som kan användas av studenter och anställda. Som student eller anställd loggar du in med ditt KTH-konto.

Som övrig besökare kan du få ett gästkonto i informationsdisken mot uppvisande av ID-kort. Om du lånar en dator och loggar in med gästkonto så blir du automatiskt utloggad efter en timme.

Se vilka datorer som finns lediga i biblioteket

Om du är student eller anställd och har en egen dator kan du ansluta till KTH:s nätverk via uttag eller Eduroam. Övriga besökare kan få gästkonton till KTH:s nätverk i informationsdisken mot uppvisande av ID-kort.

Skrivare

På KTH används KTH-Print. Som student eller anställd kan du skriva ut, skanna och kopiera från din utskriftskvot på bibliotekets skrivare. Vi erbjuder ingen möjlighet till kopiering eller utskrift för övriga besökare.

Läs mer om KTH-Print

Förvaringsskåp

Skåpen i kapprummet på plan 1 (källarplanet) har digitala lås och kan kostnadsfritt lånas över dagen.

Kista och Södertälje

Campus i Kista och campus i Södertälje
Campus i Kista och Södertälje

KTH Biblioteket finns också på campus i Kista och Södertälje. I Kista finns en tyst läsesal i biblioteket och i Södertälje finns studieplatser i anslutning till biblioteket.

På biblioteken i Kista och Södertälje hittar du många av våra kursböcker och du har också möjlighet att delta på seminarier eller boka en introduktion till talböcker.

Se alla bibliotekets evenemang

Boka en talboksintroduktion

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-09-20