Studera i biblioteket

KTH Biblioteket är öppet för alla som vill besöka oss. Här hittar du både tysta studieplatser och grupparbetsplatser, samt datorer, skrivare och skanner. På Huvudbiblioteket finns dagskåp som studenter kan låna över dagen och terminsskåp som går att hyras per termin.

Bibliotekshallen. Foto: Fredrik Persson

Studieplatser

Huvudbiblioteket erbjuder tysta läsplatser i Norra galleriet och Ångdomen. Grupparbetsplatser hittar du i bibliotekshallen, öppna magasinet och Sydöstra galleriet. Med få undantag är läsplatserna utrustade med el- och nättuttag för bärbar dator. Du som är KTH-student har möjlighet att boka ett av bibliotekets 15 grupprum, dessa bokas online. I Kista finns en tyst läsesal i anslutning till biblioteket.

Karta över Huvudbiblioteket

Boka grupprum på Huvudbiblioteket

Besöksregler

Ett av Huvudbibliotekets 15 grupprum. Foto: Fredrik Persson
Läsplatser i Norra galleriet. Foto: Fredrik Persson.
Tysta läsesalen i Ångdomen. Foto: Fredrik Persson

Datorer, skrivare och nätverk

Datorer för KTH-användare

Inloggning görs med ditt KTH-konto, utskrifter dras från din utskriftskvot på KTH. Support erhålls på KTH IT-Support, KTH Entré, Drottning Kristinas väg 4.

  Antal lediga datorer i biblioteket just nu (uppdateras var femte minut)

Om du har egen dator kan du använda den via KTH:s trådlösa nätverk eller något av de fasta uttag som finns på Huvudbiblioteket.

Fasta datorer för allmänheten

Inloggningsuppgifter genereras i informationsdisken mot uppvisande av bibliotekskort eller giltig ID-handling. Datorerna är avsedda för studier och forskning samt för sökning i KTH Bibliotekets elektroniska resurser. Vi erbjuder inga möjligheter till kopiering eller utskrifter. Datortiden är begränsad till en timme, sedan blir du automatiskt utloggad. Support förmedlas via informationsdisken.

I Kista hämtas gästkonto i låneexpeditionen mot uppvisande av bibliotekskort eller ID-kort. Datorerna är avsedda för studier och forskning samt för sökning i KTH Bibliotekets elektroniska resurser. Datortiden är begränsad till två timmar, sedan blir du automatiskt utloggad.

Skrivare

På KTH används KTH-Print. Som student kan du skriva ut, skanna och kopiera från din utskriftskvot. Med KTH-Print får du ut dina papper först när du loggar in på maskinen med ditt passerkort.

Karta över kopiatorer, skrivare och skanner på övriga campus

Trådlösa nätverk 

Om ditt universitet är anslutet till Eduroam kan du logga in på det trådlösa nätet. Nätverksidentitet krävs. Detta kan endast hämtas på eget universitets webbplats. I biblioteket finns ett antal fasta nätverksuttag. KTH-konto krävs.

Mer info om Eduroam

Låsbara skåp på Huvudbiblioteket

Förvaringsskåp för terminshyra Norra galleriet

I Norra galleriet finns 20 förvaringsskåp för uthyrning för studerande på KTH. Läsplatsen ingår inte. Skåpen släpps vid varje terminsstart, först till kvarn.

Pris: 400 kr/termin

Förvaringsskåp plan 1

Förvaringsskåpen i kapprummet på plan 1 kan lånas över dagen. Nyckel lånas i informationsdisken med ditt bibliotekskonto.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-01-07