Akademiskt skrivande

Välkommen till en öppen lunchföreläsning med Ida Pinho från Enheten för språk & kommunikation.

Tid: To 2020-02-13 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Ida Pinho - Enheten för språk & kommunikation

Plats: KTH Södertälje, C36

Vad kännetecknar den akademiska texten och hur ska du skriva för att lyfta fram och göra full rättvisa åt din studie?

Vi undersöker några av principerna för hur en vetenskaplig rapport utformas och tittar på struktur och organisation av innehåll, från kapitel till meningsnivå. Vi pratar också om formalitetsnivå och hur man hittar rätt stilnivå i sin akademiska text.

De 20 första deltagarna bjuds på en smörgås. Välkommen!

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-01-30