Arbeta med data

Behöver du verktyg för att hantera digitala data? I den här carpentriesworkshoppen introducerar vi SQL, OpenRefine och Python.

Tid: Ti 2020-09-22 kl 09.00 - On 2020-09-30 kl 15.00

Plats: Zoom

Läs mer om workhoppen, the Carpentries och de olika verktygen på Carpentries workshoppens webbsida .

Workshoppen äger rum under fyra dagar, 22, 24, 29 och 30 september. Vi använder zoom, och språket är engelska (med möjlighet att ställa frågor på svenska).

Workshoppen är ett samarbete mellan biblioteken på KI, KTH och SU.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-09-09