Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Art and digital visualisations as a way to reach out with science - experiences from the Campus 2030-project

På Brinellvägen 8 finns en QR-kod som du kan skanna för att komma åt Campus2030-appen. (Foto: David Callahan)

Välkommen till det första Science Impact Talk lunchseminariet! Seminarierna är öppna för all KTH-personal och riktar sig främst till doktorander, juniora forskare och undervisande personal.

Tid: Ti 2024-04-16 kl 12.00 - 13.00

Plats: Salongen, KTH Library

Språk: Engelska

Medverkande: Nicole Kringos, Katarina Larsen

Exportera till kalender

Registrera dig till lunchseminariet här

Nicole Kringos (Foto: Privat)

I detta första Science Impact Talk (SIT) lunchseminarium kommer professor Nicole Kringos , föreståndare för Road2Science3.0 och projektledare för Campus 2030, att berätta om sina erfarenheter av att skapa genomslag "outside of the box".
Föredraget kommer att ge inspiration och erfarenheter från ett tillvägagångssätt av att använda förstärkt verklighet (AR) som ett verktyg för att presentera forskning och för bredare spridning till olika användare. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor och diskussion.

SCIENCE IMPACT TALKS (SIT)

En lunchseminarieserie med fokus på genomslag och forskningskommunikation riktad till doktorander och juniora forskare och undervisande personal på KTH. Målet är att ge stöd, verktyg, inspiration och nya insikter om olika typer av genomslag och uppmuntra till nytänkande. I förlängningen avser initiativet att stärka KTH:s forskares verktyg för att delta i samhällsdebatten, sprida resultat från forskning vid KTH och få inspiration till att använda nya verktyg för samhällsgenomslag och forskningskommunikation.

Seminarierna våren 2024 anordnas av Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Koordinator and SIT-moderator: Katarina Larsen , KTH, ABE