Endnote Workshop – kom igång med referenshantering

Välkommen på en introduktionskurs i Endnote.

Tid: Ti 2020-02-04 kl 10.00 - 12.00

Föreläsare: Miritt Zisser & Sara Akramy

Plats: Lallerstedt Huvudbiblioteket/Main Library

Workshopen ges på engelska.

Workshopen är en introduktionskurs till referenshanteringsprogrammet Endnote och riktar sig till doktorander och forskare. Vi går igenom grunderna i programmet och det kommer att finnas tid för övning.

Under workshoppen kommer vi att gå igenom följande:

  • Skapa ett bibliotek och organisera dina referenser
  • Importera referenser från olika databaser
  • Sök referenser inom Endnote
  • Synka ditt desktopprogram med onlinekonto
  • Använd referenserna i Word för att skapa bibliografier

Förberedelser: Ladda ned och installera programmet på din dator. Du hittar det på KTH Software Center. Ta med din dator till workshoppen.

Klicka här för att anmäla dig till workshoppen

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-12-17