Ett samtal med Beyond Efficiency

Välkommen till ett öppet samtal runt hållbarhet, staden och vardagslivet, något som undersökts inom ramarna för forskningsprojektet Beyond Efficiency.

Tid: On 2020-01-22 kl 13.00 - 15.00

Föreläsare: Panel med projektets rådgivande kommitté och forskare.

Plats: Ångdomen, KTH Biblioteket

Projektgruppen har tittat på hur idén om hållbarhet, genom gestaltningen av våra levda miljöer, kan nå bortom energieffektivisering och optimering. Genom ett designdrivet utforskande har alternativa vardagspraktiker med andra kvalitéer som är mer långsiktigt hållbara undersökts. Samtalet mellan projektets forskare och rådgivande kommitté hålls i anslutning till den pågående utställningen Beyond Efficiency - Fragment från en framtid. Projektet är finansierat av Energimydigheten.

Rådgivande kommitté: Björn Svensby (Naturvårdsverket), Suzanne Plunkte (Boverket), Monica von Schmalensee (White arkitekter), Klara Adolfsson (Handelshögskolan Stockholm), Örjan Wikforss (Arkitekturanalys), Josefin Thoresson (Energimyndigheten)
Medverkande forskare: Loove Broms (KTH + Konstfack), Pernilla Hagbert (KTH), Camilla Andersson (Aalto University), Karin Ehrnberger (KTH), Josefin Wangel (SLU), Jonas Runberger (Chalmers)
Moderator: Örjan Wikforss

Klicka här för att gå till facebookevenemanget

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-01-17