Till innehåll på sidan

Bidra till Wikipedia och sprid dina forskningsresultat

Wikipedia är ofta den första källa vi går till när vi söker information. Detta gör Wikipedia till en utmärkt arena för att kommunicera ditt forskningsfält till allmänheten.

Tid: Fr 2022-06-03 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom - Anmälan krävs / Registration required

Språk: Engelska

Föreläsare: Axel Pettersson, Wikimedia Sverige

Jordglober

Anmäl dig

I workshoppen ingår: 

  • varför det är en bra idé att skriva om ditt forskningsfält i Wikipedia  

  • grunderna i Wikipedia-redigering  

  • tid för att arbeta med nyckelartiklar inom ditt ämnesområde  

Workshoppen är huvudsakligen för doktorander och forskare. Workshoppen hålls på engelska.