Till innehåll på sidan

Demo av DAUF (Datadriven analys och uppföljning av KTH:s forskning)

Arbetet med utvecklingen av KTH:s analystjänster för forskningen fortgår och innefattar ytterligare datakällor, applikationer och analyser inom forskningsinformationsområdet. Detta utvecklas inom projektet DAUF (Datadriven analys och uppföljning av KTH:s forskning) som tidigare har haft flera demos. 

Tid: To 2023-03-09 kl 13.00 - 14.30

Videolänk: Zoom

Språk: Svenska, men vi talar engelska vid behov

Välkommen till nästa demo där vi kommer att visa ny funktionalitet och forskningsoutput som utvecklats i analystjänsten. Helt nytt är till exempel visualisering av projektdata från systemet CASE, som används på RSO för att följa upp projekt. Vi kommer även att prata om arbetet kring extern insamling av projektdata från källor som Swecris, CORDIS och OpenAIRE. Därutöver visas förbättringar kring sampublicering mellan länder och organisationer samt möjligheten att göra analyser utifrån ad-hoc grupper. 

Bekanta dig gärna med tjänsterna innan demon:

Dina behov och synpunkter är viktiga för oss för att utveckla tjänsterna ändamålsenligt så att dessa motsvarar dina behov.

Innehållsansvarig:KTH Bibliotek
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-02-28