Till innehåll på sidan

Hitta viktiga källor i IEEE Xplore

Välkommen till en workshop där du lär dig att söka effektivt i databasen IEEE Xplore för att hitta relevanta källor till din avhandling eller ditt forskningsprojekt.

Tid: Fr 2023-05-05 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom – Registration not required

Språk: Engelska

Medverkande: Anders Wändahl och Miritt Zisser, KTH Biblioteket

Gå in i Zoom

Foto på student och bibliotekarie som diskuterar

IEEE Xplore är en ämnesspecifik databas som vi vet att många KTH-forskare har stor nytta utav. Den erbjuder flera kraftfulla sökvertyg, som till exempel kommandosökning. Efter workshoppen kommer du förhoppningsvis att ha tillägnat dig några nya sökvanor. IEEE Xplore innehåller miljontals referenser inom framför allt elektroteknik, datavetenskap och elektronik, men också inom områden som artificiell intelligens och informationsteori.

Under workshoppen kommer vi att ge dig en introduktion om hur du bäst går tillväga för att söka i IEEE Xplore och du kommer även få tid att söka på ditt eget individuella ämne.

Ingen föranmälan, gå bara in i Zoom.

Lägg till i din kalender (ics 13 kB)