Till innehåll på sidan

Kom igång med Open Educational Resources (OER)

Tycker du att alla har rätt till jämlik utbildning? OER handlar om att tillgängliggöra undervisningsmaterial för att fler ska få tillgång till det. Kom och lär dig mer om vad det är och hur du kan bidra.

Tid: Fr 2023-03-10 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom – Registration not required

Språk: English

Medverkande: Pontus Juth, KTH Biblioteket

Gå in i Zoom

Många av er kanske känner till termen open science. En del av open science handlar om att publicera open access och open data så att alla kan få tillgång till forskningsresultat och forskningsdata.

En annan del av open science, som kanske inte är lika känd, är Open Educational Resources (OER), som handlar om att publicera öppet licensierat utbildningsmaterial. Målet med OER är att göra utbildning mer jämlik och tillgänglig. 2019 antogs "Rekommendationen om OER" av UNESCO:s generalkonferens vid dess 40:e session.  

I workshoppen kommer du att få en introduktion till OER. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet.
 
Under workshoppen kommer vi att gå igenom:

Logotyp för OER hämtad från Wikimedia
Bild av Tjane Hartenstein
  • Vad är öppna utbildningsresurser (OER)? Var man hittar dem, hur man använder dem. 
  • Vad du ska tänka på när du producerar dina egna OER. Licensiering, alternativ för delning et al. 
  • Varför skulle du vilja använda eller producera OER? Finns det regler eller riktlinjer att ta hänsyn till? 

Denna workshop är främst avsedd för doktorander, lärare och forskare. Workshoppen hålls på engelska.

Lägg till i din kalender (ics 14 kB)