Till innehåll på sidan

Skapa en datahanteringsplan med DMP online WS

På denna workshop kommer vi att visa hur du kan använda tjänsten DMP online för att skapa din datahanteringsplan (DHP).

Tid: To 2021-12-16 kl 13.00 - 14.30

Plats: Zoom

Språk: Engelska

Medverkande: Rosa Lönneborg, Lina Andrén, Peter Kjellberg

DMP online är en tjänst för att skapa datahanteringsplaner (DHP, eller DMP på engelska). Att planera din datahantering är ett viktigt steg i början av ditt forskningsprojekt och många finansiärer, inklusive VR och Formas, har krav på att en datahanteringsplan ska tas fram för ditt projekt.

Ingen registrering behövs.

För mer information om forskningsdata och DMP

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-12-13