Till innehåll på sidan

Sök litteratur till din avhandling eller nästa publikation

Välkommen till en workshop där du lär dig göra strukturerade sökningar i databaser för din avhandling eller ditt forskningsprojekt.

Tid: Fr 2023-02-10 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom – Registration not required

Språk: Engelska

Medverkande: Tove Ohlström och Miritt Zisser, KTH Biblioteket

Foto på en student som diskuterar med bibliotekarie.

Gå in i Zoom

I bakgrunden till din avhandling eller artikel behöver du ha med den viktigaste och mest relevanta forskningen inom ditt ämne, men hur kan du vara säker på att du hittat den?

Under denna workshop kommer vi att gå igenom metoder för strukturerad litteratursökning i databaser. Du kommer att lära dig grundläggande principer som du kan tillämpa i alla databaser. Det kommer att finnas tid för att arbeta med sökningar för ditt eget ämne, och du får möjlighet att ställa frågor. 

Under workshoppen kommer du att lära dig att:  

  • konstruera en sökstrategi utifrån din forskningsfråga  

  • anpassa sökstrategin till olika databaser  

  • förbättra en sökning, till exempel genom att göra den snävare eller bredare  

  • dokumentera och spara en sökning , och sätta upp “alerts”.  

Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare och hålls på engelska. Du som är doktorand eller forskar vid ett annat lärosäte än KTH är välkommen att delta, men vissa av de databaser vi använder under workshoppen kanske du inte har tillgång till. 

Denna workshop hålls i Zoom. Samma workshop ges också på plats i biblioteket den 21 mars.

Lägg till i din kalender (ics 30 kB)