Till innehåll på sidan

Visuell kommunikation i akademiskt skrivande

Vad säger en bild? Hur kan du använda bilder, tabeller och figurer på ett effektivt sätt i akademiska texter? I vilka sammanhang kan det vara bra att använda bilder i texter?

Tid: Fr 2022-05-20 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom – Anmälan krävs / Registration required

Språk: Engelska

Föreläsare: Ida Pinho och Miritt Zisser, KTH Språk och kommunikation och KTH Biblioteket

Layouter på papper

Anmäl dig

Under workshoppen kommer vi att diskutera hur du: 

  • ökar intresset för texten genom att använda visuella medel 

  • framhäver resultat och resonemang med bilder 

  • utformar text och bild korrekt 

  • använder bilder - upphovsrätt och referenser

Workshoppen är huvudsakligen för doktorander och forskare. Workshoppen hålls på engelska.