Till innehåll på sidan

Hur du undviker plagiering

Webinarium för studenter

Undvik plagiering genom att lära dig hur du använder källor på ett korrekt sätt.

Tid: Ti 2022-09-27 kl 12.15 - 13.00

Plats: Zoom - Registration not required

Språk: Engelska

Föreläsare: Ida Pinho & Miritt Zisser - Enheten för språk & kommunikation & KTH Biblioteket

Photograph of hands on keyboard

Plagiering beror ofta på att man inte vet hur man ska hantera källor i sin egen text. Vi går igenom vad plagiering innebär och hur du ska göra för att undvika det.  

För att undvika plagiering behöver du kunna läsa och sammanfatta källor, och att veta hur man refererar till källor både i den löpande texten och i referenslistan på slutet. Vi kommer att utgå ifrån ett antal konkreta exempel och diskutera huruvida det kan anses vara plagiering eller inte. 

Webinariet hålls på engelska, men det går bra att ställa frågor på svenska också. Endast för KTH studenter.