Till innehåll på sidan

Lär dig allt om talsyntesen Tortalk

Öka din läshastighet och läsförståelse med hjälp av talsyntesen TorTalk. Delta i bibliotekets introduktion för att komma igång direkt.

Tid: To 2022-09-15 kl 12.15 - 12.45

Plats: Zoom - Registration not required

Språk: Svenska

Föreläsare: Annika Stengard, KTH Biblioteket

Bok med hörlurar runt omslaget

Alla på KTH har gratis tillgång till Tortalk, men vad är ett talsyntesprogram och hur kan det vara till hjälp i studierna? Tortalk är ett bra hjälpmedel för den med läs- och skrivsvårigheter, men även för alla andra.

Mer om detta får du veta om du deltar på lunchseminariet.

Det här seminariet kommer att hållas på både svenska (15 september) och engelska (22 september). 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-09-08