Till innehåll på sidan

Workshop 2 – Skriva utkast till exjobbet

Att skriva ett exjobb eller kexjobb kan vara utmanande. Under vårterminen 2022 anordnar Center för akademiskt skrivande och retorik och KTH Biblioteket en serie med tre workshoppar som ger dig stöd under exjobbets olika faser. Du kan delta i alla tre, eller bara en av dem.

Tid: To 2022-03-24 kl 16.00 - 19.00

Plats: Sydöstra galleriet, Biblioteket/Library

Anmäl dig här

Hur skriver jag en bra text? Hur ser jag till att min ”story” går fram till läsaren? Hur gör jag skillnad mellan vad jag vill säga och vad andra har sagt? Detta är ett par av de frågor som vi kommer att besvara i den andra workshoppen. Vi kommer att arbeta med vad som kännetecknar den vetenskapliga texten, att använda källor, att strukturera sin text, och skrivprocessen.

Ämnen som ingår:

  • Hitta din akademiska röst

  • Skriv så att argumentationen blir tydlig: retoriska figurer och retorisk hållning 

  • Integrera källor 

  • Referera till källor med hjälp av referenshanteringsprogram 

  • Integrera återkoppling 

  • Inkludera evidens (figurer, tabeller, citat) 

  • Använd bilder och ange upphovsperson korrekt 

  • Revidera din text 

  • Övervinn skrivkramp

  • Fokus för skrivandet: stycken

Du kan delta i alla tre workshoppar, eller bara en av dem. Om workshopparna blir fullbokade kommer vi att ge förtur till dem som deltagit i tidigare workshoppar.

Workshopparna kommer att innehålla korta presentationer om relevanta ämnen, tid för att arbeta med dessa ämnen i ditt eget exjobb och möjligheter till individuell hjälp. Olika rum är bokade för dig som skriver på svenska respektive engelska, med presentationer och individuell handling på respektive språk.

Den första workshoppen kommer att hållas online. De kommande två planeras att hållas på plats, men detta ändras om det bedöms nödvändigt.

Du hittar andra workshoppar i kalendern .