Till innehåll på sidan

Workshop 3 – Att finputsa exjobbet inför inlämning

Välkommen till denna workshop inför inlämning av ex- och kexjobb. Här får du stöd i att fixa det sista, t ex vad gäller språk, format och referenser.

Tid: On 2022-05-11 kl 16.00 - 19.00

Plats: Biblioteket, Osquars backe 31. Anmälan krävs / Registration required

Anmäl dig

Vad kan jag göra under de sista två veckorna för att finputsa exjobbet? Vilka små förändringar kan göra stor skillnad? Detta är ett par av de frågor vi kommer att besvara på den tredje och avslutande workshoppen. Vi kommer att arbeta med detaljer i grammatik, meningsbyggnad och ordval, formatering av till exempel referenser, och textens utseende.

Ämnen som ingår:

  • Korrekturläsa och redigera 

  • Försäkra dig om en lämplig stil 

  • Använt korrekt språk 

  • Kontrollera dina referenser

  • Format 

  • Fokus för skrivandet: meningar

Workshopparna kommer att innehålla korta presentationer om relevanta ämnen, tid för att arbeta med dessa ämnen i ditt eget exjobb och möjligheter till individuell hjälp. Olika rum är bokade för dig som skriver på svenska respektive engelska, med presentationer och individuell handling på respektive språk.

Under vårterminen 2022 anordnar Center för akademiskt skrivande och retorik och KTH Biblioteket en serie med tre workshoppar som ger dig stöd under exjobbets olika faser. Du kan delta i alla tre, eller bara en av dem. Om workshopparna blir fullbokade kommer vi att ge förtur till dem som deltagit i tidigare workshoppar.

Du hittar andra workshoppar i kalendern.