Till innehåll på sidan

Bibliometri, KTH bibliotekets doktorandworkshop

Tid: Fr 2021-04-16 kl 10.00 - 12.00

Föreläsare: Agne Larsson, Bibliometri KTH

Plats: Zoom - Registration needed 

Anmäl dig till doktorandworkshoppen i bibliometri.

Bibliometri är statistisk analys av vetenskapliga publikationer. Bibliometriska indikatorer används på olika sätt för till exempel utvärdering och uppföljningav forskningsverksamhet, i internationella universitetsrankingar och vid tilldelning av forskningsmedel. Under denna workshop får du lära dig mer om bibliometriska indikatorer, hur de kan tolkas och hur de används på KTH.

Workshoppen hålls på engelska.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-03-31